Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng website W88 ONG là tài liệu quy định các điều kiện và quy định mà người dùng phải tuân thủ khi truy cập và sử dụng các dịch vụ trên trang web https://w88ong.com/. Những điều khoản này giúp xác định quyền và nghĩa vụ của cả người sử dụng và website W88 ONG.

Bằng việc tiếp tục truy cập website có nghĩa rằng bạn đã đồng ý với tất cả mọi điều khoản quy định trên website và các chính sách bảo mật thông tin, quyền riêng tư, chính sách miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. Vì vậy, vui lòng đọc kỹ mọi điều khoản sử dụng dưới đây trước khi tiếp tục sử dụng website và các dịch vụ trên website W88 ONG.

Sử dụng website khi đủ tuổi

Website W88 ONG là website hoạt động với nội dung liên quan tới cá cược trực tuyến, vì thế bạn phải đảm bảo đủ độ tuổi quy định theo pháp luật là từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn chưa đủ tuổi, vui lồng không sử dụng website.

Sự tuân thủ

W88 ONG có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Chính sách miễn trừ trách nhiệm tương ứng khi sử dụng website của chúng tôi. Nếu xác định được Bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, W88 ONG có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc:

 • Sử dụng Dịch vụ trên website;
 • Truy cập Website này

Chúng tôi cũng có quyền thông báo những hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Nếu Bạn muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với W88 ONG.

Điều khoản sử dụng website
Điều khoản sử dụng website

Liên kết website của bên thứ ba

Website này có thể kết nối đến những website của các bên thứ ba. W88 ONG cung cấp những đường dẫn để thực hiện các kết nối này nhằm đem đến sự thuận tiện cho người dùng. Những website của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó.

Bên cạnh đó, người dùng xác nhận và đồng ý rằng W88 ONG sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó. Bạn nên tìm hiểu kỹ về các nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của W88 ONG hoặc các tổ chức, cá nhân khác được trích dẫn một cách hợp pháp. Chúng tôi cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

 • Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.
 • Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.
 • Bạn không chỉnh sửa Nội dung.
 • Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.

Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của W88 ONG. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân, tổ chức khác.

Loại trừ trách nhiệm

W88 ONG tuyên bố loại trừ trách nhiệm theo các quy định tại Điều khoản miễn trừ trách nhiệm tại website.

Bồi thường

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho W88 ONG hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ hay bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

 • Vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc Chính sách bảo mật hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của chúng tôi.
 • Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây thiệt hại cho chúng tôi.
 • Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến chúng tôi.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây thiệt hại đến chúng tôi.

Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin nhập vào Website này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của W88 ONG.

Sửa đổi Điều khoản sử dụng

W88 ONG có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website này. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật.

Nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc nào liên quan tới điều khoản sử dụng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

 • Địa chỉ: 302 Đường Hoàng Sa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Số điện thoại: 0909789012
 • Website: https://w88ong.com/
 • Email: