Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính sách quyền riêng tư website W88 ONG là tài liệu quan trọng được thiết lập để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Chúng nhấn mạnh về việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi sử dụng website https://w88ong.com/ theo các quy định pháp luật và nguyên tắc đạo đức.

Trong chính sách này, thông tin cá nhân của người dùng được xác định rõ ràng và chỉ được sử dụng cho các mục đích cụ thể đã được thông báo trước. Các biện pháp bảo mật cần thiết cũng được đề cập để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân.

Ngoài ra, chính sách quyền riêng tư thường cũng đề cập đến quyền lợi của người dùng, bao gồm quyền truy cập, sửa đổi và xóa thông tin cá nhân của mình.

W88 ONG cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách tuân thủ luật pháp Việt Nam và các nguyên tắc sau đây:

Chính sách quyền riêng tư
Chính sách quyền riêng tư

Loại thông tin thu thập

Thông tin bạn cung cấp: bao gồm tên, email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, v.v. khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia các chương trình khuyến mại hoặc liên hệ với chúng tôi. Thông tin tự động thu thập: bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập, trang web bạn truy cập trước khi đến trang web của chúng tôi, v.v.

Mục đích sử dụng thông tin

  • Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ cá cược trực tuyến, bao gồm tạo tài khoản, xác minh danh tính, xử lý giao dịch, giải quyết khiếu nại, v.v.
  • Cải thiện dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện chất lượng dịch vụ, phân tích xu hướng, phát triển sản phẩm mới và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.
  • Tiếp thị: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn thông tin về các chương trình khuyến mại, sản phẩm mới và các dịch vụ khác của W88 Link Mới Nhất.
  • Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin

W88 ONG sẽ không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác ngoài các trường hợp sau:

  • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để họ hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc để tuân thủ một quy trình pháp lý hợp lệ.
  • Bảo vệ quyền lợi: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của W88 Link Mới Nhất hoặc để ngăn chặn hành vi gian lận hoặc lạm dụng.

Bảo mật thông tin

W88 ONG áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ hoặc phá hủy.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa hoặc hạn chế việc sử dụng thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý thông tin của mình và yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin của bạn cho một nhà cung cấp dịch vụ khác.

Thay đổi chính sách

W88 ONG có quyền thay đổi chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho bạn.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này hoặc muốn thực hiện các quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

  • Địa chỉ: 302 Đường Hoàng Sa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Số điện thoại: 0909789012
  • Website: https://w88ong.com